Dieve

Diẽve jst. O Diẽve, kai̇̃p àš pavargaũ!

.

Look at other dictionaries:

  • Dieve — (Diväus), Peter van D., geb. 1536 in Löwen; er st. 1581 als Syndikus in Mecheln u. schr.: De antiquitatibus Galliae belg., Antw. 1566; Res brabanticae, ebd. 1610; Res Lovanienses u. Annales oppidi Lovaniensis, Löwen 1757, Fol …   Pierer's Universal-Lexikon

  • dievė — diẽvė sf. (2), dievė̃ (4) [K]; I, Q230 žr. deivė 1: Kas nors tu esi, dievė ar mergelė, priimk tu maną ranką D101. Gausi medaus gerti, kurį man diẽvė Vestė atsiuntė PP44. Dievė sugrįžo atgal į Olimpo aukštybę HI. Piningas – sidabrinis, ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • diève — (diè v ) s. f. Terme de géognosie. Nom donné, dans le nord de la France, aux dépôts argileux qui se trouvent dans le terrain houilleux et sur lesquels sont souvent les nappes d eau souterraines.    On dit aussi dief, s. m. ÉTYMOLOGIE    Angl.… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • Diève — nf argile bleuâtre, calcaire , rencontrée dans les terrains houillers Thiérache …   Glossaire des noms topographiques en France

  • dieve — …   Useful english dictionary

  • dieveklis — dievẽklis (plg. la. dieveklis) sm. (2); M dievukas, stabas: Panoro sužinoti, ką kalba tie pakelės griaudžiai išvertėję dievekliai rš. Valandų valandas tupi medžio viršūnėje kaip dieveklis ir kažin ką galvoja, kaklą įtraukęs tarpu sparnų Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dievėti — dievėti, ėja, ėjo intr. gauti Dievo ypatybių, darytis panašiam į Dievą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dievas — Diẽvas sm. sing. (4) bažn. visagalė esybė, visatos kūrėjas ir valdovas: Dievo namai (bažnyčia) B. Dievas davė raibas plunksnas ir gražų balselį DvD165. Miela saulyte, Dievo dukryte, kur taip ilgai užtrukai? RD78. Prašau Dieviep, kad numirtau Lz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duoti — duoti, da ( ja, ma, sti), dãvė (dẽvė) 1. tr. H daryti, kad kas gautų, galėtų paimti: Nemasink – jei duodi, duok arba griežtai atsakyk, kad negausi J. Bitėm kad duodi [cukraus], tai paskui jos atmoka Alk. Reik imt, kad duoda Dkš. Kai Die[va]s… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mylėti — mylėti, myli (mỹli, mylia), ėjo, 1. tr. SD151, R, K jausti kam prisirišimą, atsidavimą, palankumą; jausti traukimą, linkimą į priešingos lyties asmenį: Jauni ir gražūs, abu mylėjo vienas antrą ir, susiėmę už rankų, ramiai ir drąsiai ėjo gyvenimo …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.